Άτλαντας των Δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών
August 29, 2019
O «δρόμος του ταχυδρόμου» σύντομα κοντά σας!
December 9, 2019

Μία ακόμα συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ξενικά!

Μετονομασίες Οικισμών της Ελλάδος (19ος – 21ος αι.), η νέα πλατφόρμα που θα περιλαμβάνει τις περίπου 5.000 μετονομασίες οικισμών της Ελλάδας (πόλεις και χωριά) από το 1831 έως το 2011. Το έργο αυτό εντάσσεται στο ερευνητικό πρόγραμμα «Καινούρια Ονόματα – Καινούριος Χάρτης: Ζητήματα μετονομασιών των οικισμών της Ελλάδας 1831-2011» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Οι πράξεις μετονομασιών διακρίνονται σε τρεις διαφορετικές περιόδους. Η πρώτη ξεκινά το 1833, όπου και εντοπίζονται οι πρώτες μετονομασίες και τελειώνει το 1908, όταν το Υπουργείο Εσωτερικών αποφασίζει να προχωρήσει στη δημιουργία της Επιτροπής Τοπωνυμιών για να αντιμετωπίσει περισσότερο οργανωμένα και συντονισμένα το ζήτημα. Η δεύτερη περίοδος αφορά τα χρόνια λειτουργίας της Επιτροπής, όπου και πραγματοποιήθηκε η πλειονότητα των μετονομασιών. Αν και η Επιτροπή είχε ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος του έργου της αρκετά νωρίτερα, το 1940 θεωρείται σημείο ορόσημο μιας και στην απογραφή εκείνης της χρονιάς σημειώθηκαν πολλές διορθώσεις τοπωνυμίων, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των μετονομασιών της περιόδου. Η τρίτη και τελευταία περίοδος ξεκινά το 1941 και ολοκληρώνεται το 2011 με τη διοικητική μεταρρύθμιση «Καλλικράτης». Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι μετονομασίες δεν αντιστοιχούν σε ισάριθμους οικισμούς, καθώς πολλοί οικισμοί μετονομάστηκαν περισσότερες από μία φορές.

Και.. η έρευνα επεκτείνεται, καθώς γίνεται χαρτογράφηση των μετονομασιών. Οι θέσεις τους μάλιστα ταυτίζονται με τη βοήθεια εφαρμογών γεωαναφοράς.

Μάθετε περισσότερα στο: renames.anavathmis.eu