Μάθε για την Κίνηση
April 29, 2022

Νέο έργο – Ελιά

Η Διάδρασις ανέλαβε ένα νέο έργο γύρω από την παρουσίαση παραγωγής ελαιολάδου στη Λέσβο. Η εταιρεία μας μέσα στο 2022 θα αναπτύξει δύο αυτόνομες εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας (VR) οι οποίες αφορούν την παρουσίαση της λειτουργίας ενός ελαιόμυλου και ενός ελαιοτριβείου.

Μείνετε συντονισμένοι με τα νέα μας και την σελίδα του έργου για να μαθένετε για την πρόοδο του έργου.

Το έργο χρηματοδοτείται από την δράση «Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»