Το έργο «Αντιπρόσωποι των Εθνοσυνελεύσεων και Βουλευτικό» ολοκληρώθηκε!
December 9, 2019
E-learning μαθήματα από την εταιρεία Provision
December 9, 2019

«Mnesias» μια νέα ακουστική εμπειρία στα μουσεία

Η Διάδρασις ξεκινά την υλοποίηση του Mnesia, ενός χρηματοδοτούμενου έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων. Ένας σημαντικός αριθμός ευρημάτων Αρχαίων Μουσικών Οργάνων (ΑΜΟ) φυλάσσονται διάσπαρτα σε μουσεία της Ελλάδος και του εξωτερικού, ωστόσο η ηχητική αποτύπωση αυτών υστερεί αρκετά. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προσεγγιστεί έστω και κατ’ ελάχιστο η ακουστική πληροφορία (ήχος) που απέδιδε κάθε ΑΜΟ όταν βρισκόταν σε χρήση.

Σκοπός του έργου αυτού, λοιπόν, είναι η μελέτη, ανάπτυξη και πιλοτική δοκιμασία εύχρηστων, ευέλικτων και επεκτάσιμων εργαλείων και εφαρμογών πληροφορικής μέσω των οποίων:

  • το επιστημονικό προσωπικό των μουσείων θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί Ακουστικά Εικονικά Μουσικά Όργανα (ΑΕΜΟ) που θα παράγουν πιστά τον ήχο ενός συγκεκριμένου ευρήματος ΑΜΟ, και
  • η εμπειρία του τοπικού ή/και διαδικτυακού επισκέπτη θα εμπλουτίζεται και θα επαυξάνεται με την ψηφιακή, πιστή ανασύνθεση του ήχου που παρήγαγε κάθε συγκεκριμένο ΑΜΟ όταν βρισκόταν σε χρήση, μαζί με την τρισδιάστατη αναπαράστασή του, ενώ παράλληλα ο επισκέπτης σε πραγματικό χρόνο θα έχει τη δυνατότητα να αλληλεπιδρά και να παράγει τη δική του μουσική.