Η Candia 1640 βραβεύτηκε!
June 4, 2021
CYCOMED: μάθετε για την Αρχαία Κύπρο
June 23, 2021

Ανακαλύπτοντας τι θέλουν οι επισκέπτες!

Η Διαδρασις στο πλαίσιο του έργου “InterArch” δημιούργησε μία εφαρμογή καταγραφής των διαδρομών των επισκεπτών σε αρχαιολογικούς χώρους. Ο τρόπος με τον οποίο οι επισκέπτες κυκλοφορούν σε αρχαιολογικούς χώρους καθορίζει τι θα δουν, πού θα επικεντρώσουν την προσοχή τους και, τελικά, τι θα μάθουν και θα βιώσουν.

Η πιλοτική δοκιμή της εφαρμογής θα γίνει στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης.
Αξιοποιώντας την χρήση της υπηρεσίας τοποθεσίας (location services), προτρέπει τον χρήστη να πλοηγηθεί στον αρχαιολογικό χώρο ώστε να γίνει η καταγραφή της διαδρομής αυτής και του χρόνου που στέκεται στα σημεία ενδιαφέροντος. Μέσω ενός ερωτηματολογίου που ο επισκέπτης θα καλείτε να συμπληρώσει με την ολοκλήρωση της διαδρομής θα μπορέσουμε να καταλάβουμε τόσο γιατί αφιέρωσε συγκεκριμένο χρόνο σε κάποια μνημεία όσο και το μέσο χρόνο που αφιερώνει κάποιος για να περιηγηθεί.

Οι πληροφορίες αυτές αφού αναλυθούν θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την βελτιστοποίηση των ξεναγήσεων που θα δημιουργηθούν στην επόμενη φάση του προγράμματος.

 
Skip to content