Εικονική και επαυξημένη
πραγματικότητα

Εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες των κάθε είδους φορητών συσκευών σε συνδυασμό με τρισδιάστατα περιβάλλοντα και πολυμεσικό υλικό, αναπτύσσουμε εφαρμογές επιτόπιας και σε πραγματικό χρόνο περιήγησης σε εικονικά περιβάλλοντα. Με βάση την καινοτομική πλατφόρμα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας e-chronomichani αναπτύσσουμε συστήματα ξενάγησης και περιήγησης σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και εκθέσεις ενώ παράλληλα συνεχίσουμε την έρευνα για νέους τρόπους αξιοποίησης αυτών των τεχνολογιών.

Eφαρμογές


Skip to content