Αντιπρόσωποι: Εθνοσυνελεύσεις και Βουλευτικό
February 27, 2019
SoundCult
June 1, 2019

Πρόσφυγες: η υποδοχή τους στην Ελλάδα (1821-1989)

Σε μία συγκυρία όπου η Ελλάδα έχει βρεθεί στο επίκεντρο προσφυγικών μετακινήσεων και καλείται να φιλοξενήσει ή και να ενσωματώσει κομμάτια τους, ενώ παράλληλα η ξενοφοβία στην Ευρώπη εντείνεται, η κατανόηση του προσφυγικού φαινομένου στο ιστορικό του βάθος αποτελεί μία από τις ουσιαστικότερες προϋποθέσεις για την καταπολέμηση των εν λόγω παθογενειών, καθώς μπορεί να προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία για μια νηφάλια αντιμετώπιση και διαμόρφωση κριτικής στάσης απέναντι στη δαιμονοποίηση των “ξένων”. Υπό αυτό το πλαίσιο, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και το Πάντειο Πανεπιστήμιο, εμπιστεύθηκαν το έργο “Πρόσφυγες: η υποδοχή τους στην Ελλάδα (1821-1989) Έρευνα – τεκμηρίωση – διάχυση” στην Διάδραση.

Έχοντας ως αντικείμενο τη δημιουργία και προβολή κατάλληλου ιστορικού υλικού προσβάσιμου σε ψηφιακή μορφή, με βάση τεκμήρια από παλαιότερες περιόδους κατά τις οποίες η Ελλάδα υποδέχτηκε προσφυγικά ρεύματα, θα δημιουργηθεί μία ηλεκτρονική βάση για την ιστορία και τις αναπαραστάσεις του πρόσφυγα στο σύγχρονο ελληνικό κράτος. Το τεκμηριωμένο υλικό που θα συγκεντρωθεί και θα καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση θα αποτελείται ως επί το πλείστον από πρωτογενείς πηγές, οι οποίες θα παρουσιάζουν τις διαφοροποιήσεις της εικόνας όσων αναγκάζονται να καταφύγουν στην Ελλάδα (ή να εκτοπιστούν εντός της χώρας) ανάλογα με το χρόνο, τον τόπο, την αντιμετώπισή τους από τους ήδη εγκατεστημένους κατοίκους, τις κρατικές και τοπικές πολιτικές υποδοχής, καθώς και με τα χαρακτηριστικά των εκάστοτε ομάδων μετακινουμένων και με τη διάρθρωση των τοπικών κοινωνιών στις οποίες εγκαθίστανται και θα σχηματίσει μια δεξαμενή πληροφοριών που θα χρησιμοποιηθεί σε ιστορικές μελέτες,  δημοσιογραφικές έρευνες, σε δράσεις στην εκπαίδευση όλων των βαθμίδων.

Ένα τέτοιο έργο θα συνδράμει στην ανάδειξη του ιστορικού βάθους της εγκατάστασης αναγκαστικά μετακινούμενων πληθυσμών στη χώρα και στην πληρέστερη κατανόηση του σύγχρονου προσφυγικού φαινομένου, σε μία εποχή που κρίνεται επιτακτική ανάγκη.