Ένα έργο έφτασε στο τέλος του… ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εφαρμογές για τις «Ψηφιακές Διαδρομές στην Ιστορία» της Ναυπάκτου
December 9, 2019
Μία εξελιγμένη εικονική περιήγηση στο Ενετικό Ηράκλειο!
June 19, 2020

Το έργο «Αντιπρόσωποι των Εθνοσυνελεύσεων και Βουλευτικό» ολοκληρώθηκε!

Το έργο αναδεικνύει τις πολιτικές διαδρομές των προσώπων που συμμετείχαν στους πρώτους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς που συγκροτήθηκαν την περίοδο της Επανάστασης και κληροδότησαν ένα δημοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας στο νέο κράτος. Καταγράφηκαν όσο κατά το δυνατόν πληρέστερα γινόταν τα πρόσωπα που συμμετείχαν στους πρώτους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς, θέτοντας τα θεμέλια της δημοκρατικής αντιπροσώπευσης, μαζί με τις πολιτικές τους διαδρομές.

Το έργο χωρίστηκε σε 2 φάσεις: αρχικά πραγματοποιήθηκε μια τεκμηριωμένη καταγραφή και παρακολούθηση του βίου του πολιτικού προσωπικού της Επανάστασης του 1821, των προσώπων εκείνων που συμμετείχαν στις Εθνοσυνελεύσεις και στα Βουλευτικά σώματα και στη συνέχεια, έγινε η καταγραφή των πολιτικών σωμάτων (τοπικές συνελεύσεις και διοικήσεις, εθνοσυνελεύσεις, σώματα νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας) σε μια προσπάθεια συνοπτικής παρουσίασης της ιστορίας των θεσμών αντιπροσώπευσης στην επαναστατημένη Ελλάδα.

Χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων.

Μπείτε και εσείς στην ιστοσελίδα και ενημερωθείτε: http://representatives1821.gr/

Skip to content