Ανακαλύπτοντας τι θέλουν οι επισκέπτες!
June 15, 2021
Το app της Candia σύντομα διαθέσιμο!
June 25, 2021

CYCOMED: μάθετε για την Αρχαία Κύπρο

Η Διάδρασις δημιούργησε την ιστοσελίδα του ερευνητικού έργου «Η κυπριακή σύνδεση με τη Μεσόγειο από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού μέχρι το τέλος της κλασικής περιόδου» και ακρωνύμιο CyCoMed.

Το έργο μελετά την αρχαία Κύπρο και τη διασύνδεσή της με τη Μεσόγειο, μέσα από τα αρχαιολογικά, επιγραφικά και νομισματικά δεδομένα. Ο ιστότοπος απευθύνεται σε όλους όσοι επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για την αρχαία Κύπρο, ένα από συναρπαστικότερα για τον πολιτισμικό τους πλούτο και τη ζωτικότητά τους νησιά της Μεσογείου.

Το ερευνητικό έργο CyCoMed χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) – Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), στο πλαίσιο της 1ης προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών, με κωδικό χρηματοδότησης 481.

Skip to content