Πολιτιστικό & Τουριστικό Απόθεμα Δήμου Λαμιέων
May 2, 2013

Lepanto 1571

Περίοδος υλοποίησης: 2013
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ναυπάκτου
Eργαλεία: Εικονική & επαυξημένη πραγματικότητα, Πολυμέσα, Διαδίκτυο

Αντικείμενο του έργου Lepanto 1571 είναι η ανάπτυξη portal με θέμα τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου και την ιστορία της ευρύτερης περιοχής. Στο πλαίσιο του έργου αυτού δημιουργήθηκε πλήρης ιστοσελίδα με εκπαιδευτικό περιεχόμενο, διαδραστικοί χάρτες, εκπαιδευτικό παιχνίδι, καθώς και τρισδιάστατα μοντέλα.


Skip to content