Νέο AR App στο Μουσείο Ηρακλειδών
April 13, 2022
Ελιά: Από τον καρπό στο λάδι – 2 νέες εφαρμογές VR
May 4, 2022

Μάθε για την Κίνηση

Το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου μαθητή του Ευρωπαϊκού προγράμματος Arphymedes ετοιμάζεται και πραγματεύεται το θέμα της κίνησης. Αναλύει την κίνηση μεταξύ σημείων, την απόσταση, τον εκτοπισμό κτλ. Μέσα από έναν ευχάριστο σχεδιασμό και τη χρήση της τεχνολογίας και αυτό το κεφάλαιο στοχεύει στην καλύτερη και ευκολότερη κατανόηση φαινομένων της φυσικής από τους μαθητές.

Έχουμε ήδη δημιουργήσει κάποια βιντεάκια animation που θα συνοδεύουν το κεφάλαιο. Δείτε κάποια από αυτά παρακάτω.

 
Skip to content