Ψάχνοντας την Αθήνα
March 10, 2021

Ελιά

Μια αναπαράσταση των διαχρονικών τεχνικών παραγωγής ελαιολάδου στη Λέσβο, με τη χρήση τεχνολογιών Virtual Reality και Επαυξημένης Πραγματικότητας
Περίοδος υλοποίησης: 2022
Χρηματοδότηση: «Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» (ΕΤΠΑ - ΕΠΑΝΕΚ)
Eργαλεία: VR - Εικονική Πραγματικότητα

Η Διάδρασις ανέλαβε ένα νέο έργο γύρω από την παρουσίαση παραγωγής ελαιολάδου στη Λέσβο. Η εταιρεία μας θα αναπτύξει δύο αυτόνομες εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας (VR) οι οποίες αφορούν την παρουσίαση της λειτουργίας ενός ελαιόμυλου και ενός ελαιοτριβείου.

Οι εφαρμογές θα βασιστούν σε σενάρια της ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου Εικόνας, Ήχου και Πολιτιστικής Αναπαράστασης και το περιεχόμενο των εφαρμογών θα παρουσιάζεται σε πέντε γλώσσες. (ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά,γαλλικά και τουρκικά)

Θα δημιουργηθούν τα μοντέλα, οι χώροι, τα υλικά, textures, λοιπό οπτικοακουστικό υλικό καθώς και διάδραση.

 

Τα νέα του έγου