Θ-ink
May 10, 2023
Μνήμες Καθ’ Οδόν
October 15, 2022

Ελιά

Από τον καρπό στο λάδι – 2 νέες εφαρμογές VR
Περίοδος υλοποίησης: 2022
Ανάθεση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Eργαλεία: VR - Εικονική Πραγματικότητα

Πως παραγόταν παραδοσιακά το ελαιόλαδο;

To έργο Ελιά θα σε ξεναγήσει με τις δύο νέες εφαρμογές του, στις τεχνικές επεξεργασίας του καρπού της ελιάς. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας (VR) ανακάλυψε τα στάδια παραγωγής του ελαιόλαδου όπως πραγματοποιούνταν στο νησί της Λέσβου. Η ρεαλιστική αναπαράσταση ενός προβιομηχανικού ελαιόμυλου και ενός ατμοκίνητου ελαιοτριβείου θα σε μεταφέρει σε μια άλλη – όχι και τόσο μακρινή – εποχή.

Για να επιτευχθεί η πιστή απόδοση των διαχρονικών τεχνικών παραγωγής ελαιόλαδου, η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Εικόνας, Ήχου και Πολιτιστικής Αναπαράστασης δημιούργησε διαδραστικό οπτικοακουστικό υλικό και πρωτότυπα τρισδιάστατα (3D) μοντέλα. Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία του χρήση, κατασκευάστηκε ένας εικονικός ξεναγός, με δυνατότητα επικοινωνίας σε 5 γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά και τουρκικά).

Το έργο είναι μία ανάθεση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» στο πλαίσιο του προγράμματος «Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ».

logo_transp
EliaVR_Ergo_elaiomulos
EliaVr_Ergo_elaiotriveio
 
EliaVr_Ergo_elaiotriveio1
EliaVR_Page_photo1
EliaVr_Elaiotriveio2
EliaVr_Ergo_elaiotriveio3

Τα νέα του έργου

Skip to content