Ψηφιακές Διαδρομές στην Ιστορία
August 29, 2019
Πρόσφυγες στην Ελλάδα
August 29, 2019

Εθνοσυνελεύσεις και Βουλευτικό

Περίοδος υλοποίησης: Ιανουάριος 2019 - Δεκέμβριος 2019
Αναθέτουσα αρχή: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
Eργαλεία: Εικονική & επαυξημένη πραγματικότητα, Πολυμέσα, Διαδίκτυο

H Διάδρασις με αναθέτουσα αρχή το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων και σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, δημιούργησε μία πλατφόρμα που περιλαμβάνει καταλόγους των μελών των Εθνοσυνελεύσεων, βιογραφικά κείμενα των μελών του Βουλευτικού και σύντομα ιστορικά των Εθνοσυνελεύσεων, των θεσμών της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας, καθώς και των τοπικών συνελεύσεων και οργάνων.

Έργο σε εξέλιξη

Skip to content