Εθνοσυνελεύσεις και Βουλευτικό
August 29, 2019
Ένας Αρχαίος Ναός
August 29, 2019

Πρόσφυγες στην Ελλάδα (1821-1989)

Περίοδος υλοποίησης: Ιανουάριος 2019 - Ioύλιος 2019
Αναθέτουσα αρχή: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
Eργαλεία: Διαδίκτυο, Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, Ψηφιακά Τεκμήρια

Το ανθολόγιο τεκμηρίων για τους πρόσφυγες και την υποδοχή τους στην Ελλάδα (1821-1989) παρουσιάζει πηγές που αφορούν την προστασία που προσέφεραν οι αρχές και η κοινωνία τόσο σε ομάδες ή άτομα που κατέφυγαν από άλλα μέρη σε περιοχές που ήταν υπό ελληνική διοίκηση, όσο και άλλες που αφορούν τους εκτοπισμένους στο εσωτερικό της ελληνικής επικράτειας. Αποτελεί ένα εργαλείο για τη μελέτη της προστασίας και της αρωγής που προσφέρθηκε από τις διοικητικές αρχές και την κοινωνία, καθώς και από ξένους ή διεθνείς ανθρωπιστικούς φορείς, προς τους εισερχόμενους στις υπό ελληνική διοίκηση περιοχές πρόσφυγες από το 1821 έως το 1989.
Skip to content