Ένας Αρχαίος Ναός
August 29, 2019
“Κι αν ήσουν εσύ;” “Μονόλογοι από το Αιγαίο”
April 15, 2017

AΣΚΙ
Μεταπολίτευση 1974-1989

Περίοδος υλοποίησης: Φεβρουάριος 2017 - Ιούνιος 2017
Αναθέτουσα αρχή: Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας
Eργαλεία: Διαδίκτυο

Η Διάδρασις ανέλαβε το σχεδιασμό και την υλοποίηση νέας, ανεξάρτητης ιστοσελίδας με σκοπό να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για τη μελέτη της περιόδου 1974-1989. Η ιστοσελίδα προβάλει κείμενα, εκπαιδευτικό υλικό, ψηφιακά τεκμήρια (ενδεικτικά: αφίσες, εφημερίδες, περιοδικά, φωτογραφίες, ανακοινώσεις, προκηρύξεις) με metadata, οπτικοακουστικό υλικό, databases κα. Η ιστοσελίδα είναι δομημένη σε 7 θεματικές κατηγορίες όπου ο χρήστης βρίσκει ένα βασικό κείμενο και σχετικά εργαλεία (π.χ. βάση δεδομένων εκλογικών αποτελεσμάτων 1974-1990), και ψηφιακά τεκμήρια σχετιζόμενα με το θέμα της ενότητας (π.χ. 500 φωτογραφίες από προεκλογικές συγκεντρώσεις με τεκμηρίωση, 150 προκηρύξεις, 3 βίντεο κ.ό.κ.).

Η ιστοσελίδα ενσωματώνει σύγχρονα διαδραστικά και εύχρηστα εργαλεία όπως χρονολόγια, χωροχρονολόγια, διαγράμματα ιδίως για τις βάσεις δεδομένων, οπτικοποιήσεις πληροφοριών κλπ. Επιπλέον έχει σχεδιαστεί ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα που λειτουργεί ως αποθετήριο τεκμηρίων, με αναγραφόμενα στοιχεία όπως συντάκτες, ημερομηνία, λέξεις-κλειδιά, τοποθεσία, κόμμα, ιστορική περίοδος κλπ.

Skip to content