ΑΣΚΙ Μεταπολίτευση 1974-1989
May 18, 2017
Athens Time Walk
February 20, 2017

"Κι αν ήσουν εσύ;"
"Μονόλογοι από το Αιγαίο"

Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Περίοδος υλοποίησης: Φεβρουάριος 2017 - Απρίλιος 2017
Αναθέτουσα αρχή: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευσης
Eργαλεία: Διαδίκτυο

Ολοκληρώθηκαν δύο ιστότοποι για δύο προγράμματα ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων με βιωματικές δραστηριότητες, τεχνικές θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος. Το έργο έγινε για λογαριασμό του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

1. Η πρώτη ιστοσελίδα αφορά στο πρόγραμμα "Κι αν ήσουν εσύ;" που στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει εκπαιδευτικούς και μαθητές στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων μέσα από επιμορφωτικά εργαστήρια και σεμινάρια και να στηρίξει σχολεία που υλοποιούν ανάλογα προγράμματα με βιωματικές τεχνικές διδασκαλίας και αξιοποίηση τεχνικών θεάτρου, θεατρικού παιχνιδιού και εκπαιδευτικού δράματος. Ο ιστότοπος παρουσιάζει πληροφορίες για το προγραμμα και τις 7 διαφορετικές του δράσεις, αρχειοθετεί ημερολογιακά τα δρώμενα και τα καλέσματα και τέλος, προσφέρει φόρμα αποστολής υλικού για τους συμμετέχοντες ώστε να παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της δουλειάς τους.

2. Ο δεύτερος ιστότοπος αφορά σε μία εκ των δράσεων του προγράμματος "Κι αν ήσουν εσύ;" και συγκεκριμένα στη δράση "Μονολόγοι από το Αιγαίο". Μία συλλογή 28 μαρτυριών ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων από τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, το Ιράν, το Μαρόκο και την Αίγυπτο έγινε βιβλίο το οποίο με αποτέλεσμα κύκλου θεατρικών βιωματικών εργαστηρίων. Ο ιστότοπος παρουσιάζει πληροφορίες για το πρόγραμμα, καλεί σε δράσεις και συμμετοχή και προσφέρει φόρμα αποστολής υλικού για τους συμμετέχοντες ώστε να παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της δουλειάς τους, με συνοδευτικές εικόνες και κείμενο.

Skip to content