Ψηφιακό Ταξίδι στη Σπιναλόγκα
July 18, 2023
¨Θ-ink¨
May 10, 2023

DIGIstoryteller

Ψηφιακός αφηγητής: προσφυγική Αττική


Περίοδος υλοποίησης: 2022- 2023
Αναθέτουσα αρχή: "Συνεργείες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής"
Eργαλεία: Επαυξημένη πραγματικότητα, App, Πολυμέσα, Διαδίκτυο

Το πρόγραμμα αποτελεί μια ψηφιακή ξενάγηση σε γωνιές της Αττικής με έμφαση σε όσες σχετίζονται με τις προσφυγικές ροές, τόσο του 1922 (προσφυγικές γειτονιές και σημεία του κέντρου), όσο και πιο πρόσφατες (Ρωμιοί της Κωνσταντινούπολης, Ρωσοπόντιοι, Κύπριοι το 1974, μεταναστευτικές ροές από Πολωνία, Αλβανία, Τσεχία κλπ στη διάρκεια της δεκαετίας 1990) και τέλος πρόσφυγες από Συρία, Αφγανιστάν και λοιπές χώρες στο πρόσφατο μεταναστευτικό ζήτημα.

Ο στόχος είναι αφενός να καταδειχθεί ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας της Αττικής κι αφετέρου να παρουσιαστούν ενδιαφέρουσες πτυχές της δημιουργίας και εξέλιξης της πόλης και των συνοικιών της ενώ η έμφαση θα δοθεί στη συναισθηματική προσέγγιση και την ανάδειξη των κοινών εμπειριών της μετανάστευσης και εγκατάστασης.

Την υλοποίηση του προγράμματος έχουν αναλάβει από κοινού η Διάδρασις, το ΠΑΔΑ, το ΚΕΑΕ η Τime Heritage και η ICI ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. υπό το πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττικής «ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Ο ρόλος της Διάδρασις αφορά κυρίως τις τεχνικές παρουσίασης εικονικού περιεχομένου σε περιβάλλον επαυξημένης πραγματικότητας, τη δυνατότητα αποδοτικότερης οπτικής αναγνώρισης αντικειμένων μεγάλου μεγέθους από φορητές συσκευές, την αξιοποίηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης για την προσαρμογή του περιεχομένου ξενάγησης στις προτιμήσεις του χρήστη και τη δημιουργία προσωποποιημένου περιεχομένου, τη διεύρυνση τρόπων παρουσίασης πολυμεσικού περιεχομένου με τρόπο που να επιτυγχάνει τη μέγιστη συναισθηματική εμπλοκή και ενδιαφέρον του χρήστη.

Πιο συγκεκριμένα, δημιουργησαμε:


 
1 / 3
 
 
Skip to content