Ψηφιακό Ταξίδι στη Σπιναλόγκα
March 21, 2024
Θ-ink
May 10, 2023DIGIstoryteller

Ψηφιακός αφηγητής: προσφυγική Αττική


Περίοδος υλοποίησης: 2022- 2023
Αναθέτουσα αρχή: "Συνεργείες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής"
Eργαλεία: Επαυξημένη πραγματικότητα, App, Πολυμέσα, Διαδίκτυο

Το πρόγραμμα αποτελεί μια ψηφιακή ξενάγηση σε γωνιές της Αττικής με έμφαση σε όσες σχετίζονται με τις προσφυγικές ροές, τόσο του 1922 (προσφυγικές γειτονιές και σημεία του κέντρου), όσο και πιο πρόσφατες (Ρωμιοί της Κωνσταντινούπολης, Ρωσοπόντιοι, Κύπριοι το 1974, μεταναστευτικές ροές από Πολωνία, Αλβανία, Τσεχία κλπ στη διάρκεια της δεκαετίας 1990) και τέλος πρόσφυγες από Συρία, Αφγανιστάν και λοιπές χώρες στο πρόσφατο μεταναστευτικό ζήτημα.

Ο στόχος είναι αφενός να καταδειχθεί ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας της Αττικής κι αφετέρου να παρουσιαστούν ενδιαφέρουσες πτυχές της δημιουργίας και εξέλιξης της πόλης και των συνοικιών της ενώ η έμφαση θα δοθεί στη συναισθηματική προσέγγιση και την ανάδειξη των κοινών εμπειριών της μετανάστευσης και εγκατάστασης.

Την υλοποίηση του προγράμματος έχουν αναλάβει από κοινού η Διάδρασις, το ΠΑΔΑ, το ΚΕΑΕ η Τime Heritage και η ICI ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. υπό το πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττικής «ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Ο ρόλος της Διάδρασις αφορά κυρίως τις τεχνικές παρουσίασης εικονικού περιεχομένου σε περιβάλλον επαυξημένης πραγματικότητας, τη δυνατότητα αποδοτικότερης οπτικής αναγνώρισης αντικειμένων μεγάλου μεγέθους από φορητές συσκευές, την αξιοποίηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης για την προσαρμογή του περιεχομένου ξενάγησης στις προτιμήσεις του χρήστη και τη δημιουργία προσωποποιημένου περιεχομένου, τη διεύρυνση τρόπων παρουσίασης πολυμεσικού περιεχομένου με τρόπο που να επιτυγχάνει τη μέγιστη συναισθηματική εμπλοκή και ενδιαφέρον του χρήστη.

Πιο συγκεκριμένα, δημιουργησαμε:


Ψηφιακή Πλατφόρμα

Στην ιστοσελίδα του έργου παρουσιάζονται διαδρομές ξενάγησης σε κάθε δήμο, με τη βοήθεια τεκμηρίων που έχουν συγκεντρωθεί, επιλεγεί και καταχωρηθεί από την ερευνητική ομάδα του έργου, συμπληρώνοντας την ιστορική πληροφορία για κάθε σημείο ενδιαφέροντος με πολυμεσικό υλικό (φωτογραφίες, μουσική, ηχογραφημένες μαρτυρίες, βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις και συνταγές).
Ακόμα, αναπτύσσονται οριζόντιες θεματικές και περιγράφεται το ιστορικό πλαίσιο της άφιξης και εγκατάστασης των προσφύγων.

Σύστημα Τεκμηρίωσης

Για αυτό το έργο, κρίθηκε απαραίτητη η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων, ικανής να φιλοξενήσει το πλούσιο και ποικιλόμορφο υλικό που έχει συγκεντρωθεί για να εμπλουτίσει τις ψηφιακές εφαρμογές. Μέσω αυτής διευκολύνεται η διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων και εξασφαλίζεται η μετάπτωση των δεδομένων σε web και κινητές συσκευές. Παράλληλα, επιτυγχάνεται η ευχρηστία σε επίπεδο ομάδας καθώς και οι ερευνητικοί στόχοι του έργου.
Η Βάση Δεδομένων Τεκμηρίωσης φιλοξενείται στην πλατφόρμα του heurist, ειδικά σχεδιασμένη για ερευνητικά δεδομένα και συλλογές ανθρωπιστικών επιστημών και δημιουργήθηκε από την ομάδα της Διάδρασις σύμφωνα με τα πρότυπα των διεθνών προτύπων τεκμηρίωσης.

Εφαρμογή Ξενάγησης

Μια εφαρμογή περιήγησης στις προσφυγικές γειτονιές της Αττικής. Eνα ταξίδι στο χρόνο που δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να δει τις εικόνες, να ακούσει της μαρτυρίες, και να μάθει τα γεγονότα και τις ιστορίες των χρόνων της έλευσης των προσφύγων της Μικράς Ασίας. Υπάρχει η δυνατότητα περιήγησης επιτόπια με GPS και ανάγνωσης των σελίδων από απόσταση.
Διαθέσιμη για iOS και Android.

Εμπορικά Προϊόντα

Προϊόντα από χαρτί που συνδέονται με το ψηφιακό περιβάλλον με τη χρήση τεχνολογίας Επαυξημένης Πραγματικότητας. Περιλαμβάνουν ένα βιβλίο ζωγραφικής εμπνευσμένο από φωτογραφίες της εποχής, με πληροφορίες για κάθε εικόνα, ένα χάρτη και μια τρισδιάστατη χαρτοκατασκευή με θέμα το δήμο Βύρωνα και ένα σετ ηχοβιβλίου και παιχνιδιού με κάρτες.
Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από τις αντίστοιχες εφαρμογές τους για φορητές συσκευές, που εμπλουτίζουν την εμπειρία με εφέ AR.
Skip to content